bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja sprawozdanie finansowe

25.04.2019

  Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie informuje, że dnia 18.04.2019 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zakrzew http://zakrzew.e-biuletyn.pl zostały opublikowane sprawozdania finansowe za rok 2018, takie jak:
1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4.Informacja dodatkowaOpublikował: Małgorzata Samol
Publikacja dnia: 25.09.2014
Podpisał: Małgorzata Samol
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 126