bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja

14.05.2018

 Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie informuje, że dnia 08.05.2018 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zakrzew http://zakrzew.e-biuletyn.pl zostały opublikowane sprawozdania finansowe za rok 2017, takie jak:
1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Małgorzata Samol
Dyrektor szkoły

Opublikował: Małgorzata Samol
Publikacja dnia: 14.05.2018

Dokument oglądany razy: 125
« inne aktualności